โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง/ไวรัสตับอักเสบ บี
 Cancer Screening Check Up.
ตรวจหาเชื้อ และภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี

HBs Ag / HBs Ab .........................  $500.00

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในกระแสเลือด

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้และตับ...............$800.00
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
ตรวจหาสารบ่งชี้ตับ AFP


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งสำหรับผู้หญิง...........$1,800.00

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งไข่ CA 125
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA153

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งสำหรับผู้ชาย...........$ 2,150.00
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 199

 

 

 การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งคือ.....

 

การตรวจเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็ง ที่เซลล์มะเร็งปลดปล่อยออกมา 

สารบ่งชี้มะเร็งคือ สารต่างๆที่เซลล์มะเร็งปลดปล่อยออกมาในกระแสเลือด หรือสารคัดหลั่งในร่างกาย(เช่น น้ำในช่องท้อง, น้ำในช่องปอด ) รวมเรียกว่า tumor marker.

ประโยชน์ของสารบ่งชี้มะเร็ง (tumor marker) ในทางคลินิก

1. ช่วยวินิจฉัยโรคมะเร็ง โดยต้องพิจารณาร่วมไปกับประวัติ, การตรวจร่างกาย, การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  และการตรวจทางการแพทย์อื่นๆ เช่น  X-ray, ultrasound เป็นต้น
หมายเหตุ : การพบระดับสารบ่งชี้ในเกณฑ์ปกติ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้นั้นไม่ได้เป็นมะเร็ง
เนื่องจากระดับ tumor marker มักจะสัมพันธ์กับขนาดหรือระยะของโรคมะเร็ง  ดังนั้นผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มแรก จึงยังอาจพบระดับ tumor marker ปกติได้ จึงแนะนำให้มีการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ


2. ช่วยตรวจกรอง (screening) โรคมะเร็งบางชนิดในคนที่มีความเสี่ยงสูง      
3. ใช้ติดตามผลการรักษาและการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง   
4.  พยากรณ์โรค  เนื่องจากระดับ tumor marker จะแปรผันตามระยะของโรคมะเร็ง  ดังนั้นถ้าตรวจพบระดับ tumor marker สูงมาก  แสดงว่ามะเร็งน่าจะมีขนาดใหญ่ หรือมีการแพร่กระจายแล้ว 

5.  อาจนำไปใช้ช่วยในการเลือกวิธีการรักษาโรคมะเร็ง   เช่น การตรวจหา estrogen receptor และ progesterone receptor ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม  เพื่อเลือกที่จะให้การรักษาด้วยยาต้านฮอร์โมน เป็นต้น

อ้างอิง: บทความสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ศิริราชม,ผศ.พญ.ศันสนีย์  เสนะวงษ์

ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกตรวจสุขภาพ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 8.00-17.00 .................โทร 038-860890 ถึง 3 ต่อ 225
วันเสาร์ วันอาทิตย์    เวลา 8.00-19.00 .................โทร 038-860890 ถึง 3 ต่อ 102