ขอเปลี่ยนสิทธิ์รพ.หลักมาเป็น รวมแพทย์ระยอง
ได้ที่แผนกประกันสังคม รวมแพทย์ระยอง

เอกสารที่ต้องเตรียมมา
1.บัตรประชาชน
2.บัตรรับรองสิทธิ์เดิม (ถ้ามี)

และ กรอกแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล

หรือยื่นขอเปลี่ยนสิทธิ์ด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคม ระยอง

วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2559.

ประกันสังคม รวมแพทย์ระยอง

รายชื่อสถานพยาบาลส่งต่อ
 

1. โรงพยาบาลศิริราช
2. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

3. สถาบันโรคทรวงอก

4. สถาบันประสาทวิทยา

5. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

6. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

7. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 (เฉพาะโรคหัวใจ)

สิทธิประโยชน์
สำหรับผู้ประกันตน

1. บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง
2. ห้องผู้ป่วยในสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ตามสิทธิ์ประกันสังคม
3. กรณีพักห้องพิเศษ รับส่วนลดค่าห้อง 50%*
4. ผู้ประกันตนสามารถรับสิทธิตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรมมาตรฐานราคาพิเศษ
5. สามารถใช้สิทธิ์ร่วม ประกันกลุ่ม ประกันชีวิต และ พรบ.
6. มีโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะโรครองรับดังนี้
- โรงพยาบาลศิริราช
- โรงพยาบาลทรวงอกนนทบุรี
- สถาบันประสาทวิทยา
- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

- โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
- โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
-โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 (เฉพาะทางหัวใจ)
 

สิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวผู้ประกันตน

- มอบส่วนลดค่ายา 10% ค่าห้อง 50%*
- มอบส่วนลด 10% กรณีตรวจสุขภาพประจำปีโปรแกรมมาตรฐาน**


*เริ่ม 1 ก.พ 2559

คลินิกเครือข่าย
อ.เมือง

1. คลินิกแพทย์ประภาส.......................................โทร   086-6617265
2. คลินิกแพทย์ประสิน.........................มาบตาพุด
โทร   038-692500

บ้านค่าย

3. คลินิกหมอไพโรจน์

แกลง
4. คลินิกแพทย์ชัยวัฒน์...........................................โทร 038-884680
 

นิคมพัฒนา

5. คลินิกรวมแพทย์นิคม...........................................โทร 038-636

6. คลินิกพัฒนาการแพทย์......................................โทร 038636824

ปลวกแดง

7.คลินิกปากแพรกการแพทย์.........................................โทร 081-7155620

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอบัตรรับรองสิทธิ์/เปลี่ยนสถานพยาบาล

ตรวจรักษา ณ.คลินิกเครือข่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย* ตามสิทธิ์ ประกันสังคม

แผนกประกันสังคม

จันทร์-ศุกร์ 

8:00 am - 17:30 pm

คุณ นัฌกร ตันติเกษม : ต่อ 200

สายตรง 090-131-4614

e-mail :