คลินิกเครือข่าย
อ.เมือง

1. คลินิกแพทย์ประภาส.......................................โทร   086-6617265
2. คลินิกแพทย์ประสิน.........................มาบตาพุด
โทร   038-692500

บ้านค่าย

3. คลินิกหมอไพโรจน์

แกลง
4. คลินิกแพทย์ชัยวัฒน์...........................................โทร 038-884680
 

นิคมพัฒนา

5. คลินิกรวมแพทย์นิคม...........................................โทร 038-636

6. คลินิกพัฒนาการแพทย์......................................โทร 038636824

ปลวกแดง

7.คลินิกปากแพรกการแพทย์.........................................โทร 081-7155620

ประกันสังคม รวมแพทย์ระยอง

สิทธิประโยชน์
สำหรับผู้ประกันตน

1. บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง
2. ห้องผู้ป่วยในสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ตามสิทธิ์ประกันสังคม
3. กรณีพักห้องพิเศษ รับส่วนลดค่าห้อง 30%
4. ผู้ประกันตนสามารถรับสิทธิตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรมมาตรฐานราคาพิเศษ
5. สามารถใช้สิทธิ์ร่วม ประกันกลุ่ม ประกันชีวิต และ พรบ.
6. มีโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะโรครองรับดังนี้
- โรงพยาบาลศิริราช (ปี 2558)
- โรงพยาบาลทรวงอกนนทบุรี
- สถาบันประสาทวิทยา
- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

- โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
-โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 (เฉพาะทางหัวใจ)
 

สิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวผู้ประกันตน

- มอบส่วนลดค่ายา 10% ค่าห้อง 30%*
- มอบส่วนลด 10% กรณีตรวจสุขภาพประจำปีโปรแกรมมาตรฐาน*

ตรวจรักษา ณ.คลินิกเครือข่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย* ตามสิทธิ์ ประกันสังคม

รายชื่อสถานพยาบาลส่งต่อ
 

1. โรงพยาบาลศิริราช
2. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

3. สถาบันโรคทรวงอก

4. สถาบันประสาทวิทยา

5. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

6. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 (เฉพาะโรคหัวใจ)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอบัตรรับรองสิทธิ์/เปลี่ยนสถานพยาบาล